• Contact
  Contact us
  Overtref Jezelf
  Overtref Jezelf in Rotterdam Zuid
  Sandelingstraat 80
  3073 AT Rotterdam

  Tel: 010 7511435
  Email: info@overtrefjezelfrotterdam.nl

Tweedejaars

Voor tweedejaars (pedagogiek) studenten bestaat de mogelijkheid om binnen hun stage één op één gekoppeld te worden aan een jongere afkomstig van het VMBO.

De begeleiding die de tweedejaars student zal geven is gericht op het opbouwen van een vertrouwensband, het schrijven van een handelingsplan met doelen voor de betreffende leerling, het werken aan cijfers, beroepsbeeld en motivatie en tot slot het weer afbouwen van de vertrouwensband. Ieder begeleidingsmoment duurt twee uur, waarin tijd en aandacht gegeven wordt aan de doelen die samen met de leerling worden opgesteld tijdens de kennismakingsfase.

De begeleiding zal het gehele jaar na schooltijd plaatsvinden op de VMBO school van de leerling.

Naast de individuele begeleiding aan jongeren afkomstig van het VMBO biedt Overtref Jezelf de tweedejaarsstudenten ook nevenactiviteiten aan, gedacht kan worden aan het geven van een SOVA training.

Bij aanvang van de stage bij Overtref Jezelf ontvangen de tweedejaarsstudenten een uitgebreide leidraad, waarin hun taken worden omschreven.

Taken tweedejaars:

Overzicht van de taken:

 • Het begeleiden van een leerling afkomstig van het VMBO
 • Voorbereiden op de bijeenkomsten
 • Schrijven van weekrapportages over de begeleiding met je leerling
 • Schrijven van starr reflecties over een betekenisvolle situatie op stage
 • Maken van een handelingsplan
 • Deelnemen aan intervisiebijeenkomsten
 • Voeren van individuele gesprekken met de begeleider
 • Deelnemen aan trainingen en workshops
 • Organiseren van activiteiten zowel binnen als buiten de school
 • Voeren van mentorgesprekken en waar mogelijk oudergesprekken
 • Nevenactiviteiten
© 2014 Overtref Jezelf in Rotterdam Zuid Design by www.wedodigital.nl.
go to top