• Contact
  Contact us
  Overtref Jezelf
  Overtref Jezelf in Rotterdam Zuid
  Sandelingstraat 80
  3073 AT Rotterdam

  Tel: 010 7511435
  Email: info@overtrefjezelfrotterdam.nl

Algemene informatie

Overtref Jezelf in Rotterdam zuid, beter bekend als Overtref Jezelf, is een organisatie die is gevestigd in Rotterdam Zuid. De organisatie is in 2007 opgericht.

Het idee achter Overtref jezelf is iets terug te doen voor de jeugd en dan met name op het gebied van motivatie, schoolloopbaan en toekomst.
De organisatie biedt studenten, van de Hogeschool Rotterdam, de mogelijkheid om binnen de instelling hun stage te lopen. De studenten worden ingezet om met de jongeren aan de slag te gaan. Er is gekozen voor begeleiding door studenten, omdat het leeftijdsverschil met de jongeren dan niet zo groot is, wat het aangaan van een vertrouwensband makkelijker maakt. De student kan zich verplaatsen in de jongere en zijn/haar schoolsituatie.
De jongeren die begeleiding krijgen binnen Overtref Jezelf zijn tussen de 12 en 17 jaar oud.
Deze jongeren worden door de studenten begeleidt door middel van de methodiek mentoring. Mentoring stimuleert jongeren om zich bewust te worden van hun eigen mogelijkheden. Zo leren de jongeren om zelf beslissingen en keuzes te maken voor hun toekomst. De jongeren krijgen hierbij voldoende steun en aandacht, zodat zij in staat zijn om die keuzes te maken die voor hun ontwikkeling het belangrijkst zijn. Daarnaast wordt er ook aandacht geschonken aan de talenten en kwaliteiten van de jongeren.

© 2014 Overtref Jezelf in Rotterdam Zuid Design by www.wedodigital.nl.
go to top